Skirti angliškai

skirti 1. separate , part ; detach , disjoin ; (dalyti) divide ; upė skiria tas dvi šalis the river separates the two countries ; 2. (daryti skirtumą) distinguish , discern ; tell (apart) ; s. tiesą nuo melo distinguish/separate truth from falsehood ; aš jų neskiriu vieno nuo kito I can't tell one from the other ; 3. (duoti, teikti) allot , asign ; (baudą ir pan.) impose , inflict ; (nustatyti) fix ; s. kam (didelę) reikšmę attach great importance to smth ; s. kam laiko allot time for smth; s. pensiją (stipendiją) grant a pension (a stipend) (to); s. dėmesį give/grant (one's) attention (to); s. pasimatymą make a date ; 4. (į tarnybą) appoint ; nominate ; 5. (atiduoti) devote (to); (dedikuoti knygą ir pan.) dedicate (to); 6. (vaistus ir pan.) prescribe , orderSkirti latviškai, sinonimai
Ką reiškia discovery anglų kalboje?