Surinkti angliškai

surinkti 1. (įv. reikš.) collect , gather (together) ; (kas nukritę) pick/gather up ; (sukviesti) assemble ; s. žinias collect/gather information ; s. nuo grindų popierius pick the papers up off the floor ; s. balsų daugumą collect a majority ; s. kvorumą muster a quorum ; s. ekskursijos dalyvius assemble a party of sightseers , get together the people for the excursion ; s. (telefono) numerį dial a number ; 2. (sukomplektuoti) make up ; s. ženklų kolekciją make a collection of stamps ; 3. tech. assemble ; s. stakles assemble a lathe ; 4. poligr. set upSurinkti latviškai
Ką reiškia cartoon anglų kalboje?