Žodžio Septetas reikšmė

Septetas - (vok. Septett < lot. septem - septyni): 1. septynių muzikos atlikėjų (vokalistų, instrumentininkų) ansamblis; 2. muzikos kūrinys arba jo dalis septyniems atlikėjams; operose ~ū vadinamas fragmentas, kurį atlieka 7 dainininkai pritariant orkestrui; 3. lit. septynių eilučių strofa (posmas): Dainų dainelės aidų aidais Skambiai, plačiai, tvirtai, galingai Per kalnų kalnus, miškais, laukais Lengvai, rimtai ir sutartingai, Į vieną giją susipynę, Aplėkit Lietuvą - tėvynę Skambiai, plačiai, galingai. (Maironis).

Septetas angliškai
Ar žinai ką reiškia sadizmas?
Sekite mus