lietuviuzodynas.lt

washing lietuviškai

washing
wash·ing
'wɔʃɪŋ
daiktavardis / noun
1.
plovìmas; skalbìmas
2.
skalbiniaĩ
Pavyzdžiai
dirty ~
- nešvãrūs skalbiniaĩ
3.
= wash :8
4.
áuksas/rūdà ir pan., išgautì plovìmo būdù
būdvardis / adjective
1.
nebluñkantis, nesitráukiantis (skalbiant), pláunamas
2.
skalbìmo
Pavyzdžiai
~ powder
- skalbìmo miltẽliai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas