lietuviuzodynas.lt

Aktyvinimas antonimai

aktỹvinimas -  aktyvumo skatinimas, darymas aktyviu, veiklesniu
Antonimai:
slopi̇̀nimas - aktyvumo mažinimas, silpninimas,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas