lietuviuzodynas.lt

Čiabuvis antonimai

čiãbuvis -  vietinis, senasis gyventojas
Antonimai:
atei̇̃vis, atsikė́lėlis - iš kitur atsikėlęs gyventojas, atėjū̃nas, atsibãstėlis - nepageidaujamas ateivis, prašalai̇̃tis, prašaliẽtis - svetimas, iš kitur atėjęs ar apsigyvenęs žmogus, teñbuvis - tenykštis gyventojas,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas