lietuviuzodynas.lt

Ciklas antonimai

ci̇̀klas -  visuma, grupė reiškinių, procesų
Antonimai:
vi̇́enetas - vienas atskiras objektas, reiškinys,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas