lietuviuzodynas.lt

Elementarus antonimai

elementarùs -  kuris yra paprasčiausios sandaros
Antonimai:
komplikúotas - kurio sandara labai sudėtinga,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas