lietuviuzodynas.lt

Kalnas antonimai

kálnas -  aukštas žemės pakilimas
Antonimai:
bedùgnė, pragarmė̃, prarajà - labai gilus įdubimas, daubà - žemės paviršiaus įdubimas, duobė̃ - iškasta ar įdubusi vieta žemėje, grum̃stas - mažumo, menkumo simbolis, kalnẽlis, kalvà, kauburỹs - neaukštas žemės pakilimas, klónė, klónis - pailgas žemės pažemėjimas, kruopà - mažumo simbolis, lygmė̃, lygumà - visai ar beveik lygi vieta, lóbas, lomà, slė̃nis, slėnỹs - dauba lėkštais šlaitais, pakal̃nė, papė́dė - kalno apačia, trupinỹs - mažumo simbolis, úodas - mažumo simbolis, žemumà - žema, lygi vieta,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas