lietuviuzodynas.lt

Materializmas antonimai

materiali̇̀zmas -  filosofijos kryptis, materiją, gamtą laikanti pirminiu dalyku
Antonimai:
ideali̇̀zmas - filosofijos kryptis, dvasią, sąmonę, idėją laikanti pirminiu dalyku,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas