lietuviuzodynas.lt

Nacionalinis antonimai

nacionãlinis -  kuris susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu
Antonimai:
internacionãlinis - kuris susijęs su tarptautine veikla, kosmopoli̇̀tinis - kuris priešingas patriotizmui, atmetantis nacionalines tradicijas ir nacionalinę kultūrą,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas