lietuviuzodynas.lt

Nacionalizmas antonimai

nacionali̇̀zmas -  judėjimas, kuriuo siekiama suvienyti žmones kalbos, kultūros, etninių ir kt. ryšių pamatu
Antonimai:
kosmopoliti̇̀zmas - priešinga patriotizmui ideologija, stelbianti tėvyne visą pasaulį, atmetanti nacionalines tradicijas ir nacionalinę kultūrą,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas