lietuviuzodynas.lt

Nuolaidumas antonimai

nuolaidùmas -  nuolankus paklusimas kieno valiai
Antonimai:
griežtùmas - tvarkos prižiūrėjimas, šiurkštùmas - savo nuomonės primetimas, agresyvus elgesys,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas