lietuviuzodynas.lt

Nuolaidus antonimai

nuolaidùs -  kuris greit paklūsta, nusileidžia
Antonimai:
atžarùs - kuris šiurkščiai atsikerta, prieštarauja, gri̇́ežtas, pri̇́ešingas - kuris nepakenčia prieštaravimų, reiklus, užsispýręs - kuris neklauso, elgiasi savaip,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas