lietuviuzodynas.lt

Nuraminti antonimai

nurami̇̀nti -  pašalinti nerimą, graudulį
Antonimai:
sugraudi̇̀nti - sukelti graudulį, sunèrvinti - sukelti susierzinimą,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas