lietuviuzodynas.lt

Padrūtėti antonimai

padrūtė́ti -  pasidaryti drūtesniam, storesniam
Antonimai:
paplonė́ti - pasidaryti plonesniam, pasilpnė́ti - pasidaryti silpnesniam,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas