lietuviuzodynas.lt

Sąjauta antonimai

są́jauta -  gailesčio kitam jautimas, užuojauta
Antonimai:
i̇̀šjuoka - paniekos reiškimas,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas