lietuviuzodynas.lt

Sąlygojamas antonimai

są́lygojamas -  kuris ribojamas kokios nors sąlygos
Antonimai:
besą́lygiškas - kuris neribojamas kokios nors sąlygos,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas