lietuviuzodynas.lt

Saulėtekinis antonimai

saulė́tekinis -  kuris yra rytuose
Antonimai:
saulė́lydinis - kuris yra vakaruose,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas