lietuviuzodynas.lt

Vasarojus antonimai

vasarójus -  javai, sėjami pavasarį ir pribręstantys rudenį, vasariniai javai
Antonimai:
žiemkenčiai̇̃, žiemójus - javai, sėjami rudenį ir pribręstantys kitais metais, žieminiai javai,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas