lietuviuzodynas.lt

Žagas antonimai

žãgas -  didumo simbolis
Antonimai:
nãgas - mažumo simbolis,
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas