Akmuo frazeologizmai

1. Akmens širdį turėti - būti žiauriam, negailestingam: Reiak akmens širdį turėti tokį ligonį išginti.

2. Karštą akmenį duoti - sakoma neužsitarnavusiam ką gauti: Duok tu jam karštą akmenį.

3. Kertinis akmuo (ko nors) pagrindas: Internacionalizmas yra komunistų partijos ideologijos kertinis akmuo.

4. Akmenį išimti iš užančio (išmesti iš kišenės) - sakoma turinčiam blogų kėslų: Išimk akmenį iš užančio! - rėkė jam iš vietos. Išmesk akmenį iš užančio aš tau niekuomet nieko blogo nenorėjau.

5. Akmenį išmokyti plaukti - sakoma nusivylus, negalint ko išmokyti: Išmokyk, žmogau, tu akmenį plaukti.

6. Akmenį (akmeniu) mesti - kaltinti: Nemesk, daktare, akmens taip lengva širdimi. Į didžiausią, rodos, ištvirkėlę niekas negali akmeniu mesti, nes ir patsai nėra be nuodemės.

7. Akmuo, mesta į (kieno) daržą - kaltinimas užuominomis: Tai mažas akmeniukas, mestas į mūsų daržą... Suprantu...

8. Akmens negauti galvai prasimušti - apie labai šykštų: Iš jo negausi net akmens galvai prasimušti.

9. Akmens nelieka ant akmens - apie visišką ko nors sunaikinimą: Kad dabar Jurgis pakliūtų,- šaukia Kuniupelis, - akmens ant akmens neliktų Gumbo - nei trobos, nei jo paties.

10. Akmenį nuristi nuo širdies - pašalinti rūpesčius: Paskutiniai ponios žodžiai, rodos, akmenį nuo širdies man nurito.

11. Akmenys pravirktų - apie kieno nors nejautrumą: Akmenys pravirktų, tą matydami.

12. Akmuo slegia - rūpestis vargina: Berods, Marelė nuo vyro blogo žodžio negirdi, bet vis rodos, koksai akmuo ją slegia, vis, rodos, prasikaltusi, ką nuskriaudusi jaučiais.Akmuo angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Paieška
Ar žinai ką reiškia Hipnas?
Sekite mus