lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Akmuo frazeologizmai

1. Akmens širdį turėti - būti žiauriam, negailestingam: Reiak akmens širdį turėti tokį ligonį išginti.

2. Karštą akmenį duoti - sakoma neužsitarnavusiam ką gauti: Duok tu jam karštą akmenį.

3. Kertinis akmuo (ko nors) pagrindas: Internacionalizmas yra komunistų partijos ideologijos kertinis akmuo.

4. Akmenį išimti iš užančio (išmesti iš kišenės) - sakoma turinčiam blogų kėslų: Išimk akmenį iš užančio! - rėkė jam iš vietos. Išmesk akmenį iš užančio aš tau niekuomet nieko blogo nenorėjau.

5. Akmenį išmokyti plaukti - sakoma nusivylus, negalint ko išmokyti: Išmokyk, žmogau, tu akmenį plaukti.

6. Akmenį (akmeniu) mesti - kaltinti: Nemesk, daktare, akmens taip lengva širdimi. Į didžiausią, rodos, ištvirkėlę niekas negali akmeniu mesti, nes ir patsai nėra be nuodemės.

7. Akmuo, mesta į (kieno) daržą - kaltinimas užuominomis: Tai mažas akmeniukas, mestas į mūsų daržą... Suprantu...

8. Akmens negauti galvai prasimušti - apie labai šykštų: Iš jo negausi net akmens galvai prasimušti.

9. Akmens nelieka ant akmens - apie visišką ko nors sunaikinimą: Kad dabar Jurgis pakliūtų,- šaukia Kuniupelis, - akmens ant akmens neliktų Gumbo - nei trobos, nei jo paties.

10. Akmenį nuristi nuo širdies - pašalinti rūpesčius: Paskutiniai ponios žodžiai, rodos, akmenį nuo širdies man nurito.

11. Akmenys pravirktų - apie kieno nors nejautrumą: Akmenys pravirktų, tą matydami.

12. Akmuo slegia - rūpestis vargina: Berods, Marelė nuo vyro blogo žodžio negirdi, bet vis rodos, koksai akmuo ją slegia, vis, rodos, prasikaltusi, ką nuskriaudusi jaučiais.Akmuo angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai