lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Ašara frazeologizmai

1. Ašarų pakalnė - 1. sunkus gyvenimas: Visokios nelaimės aplanko žmogų šioje ašarų pakalnėje, bet toksai atsitikimas, ūmus ir netikėtas, man buvo visai nesuprantamas. 2. didžiulis vargas, nelaimė: Žiūrėk, kas dedasi po Gintališkės valsčių? Ten tikra ašarų pakalnė, baisus kraujo praliejimas.

2. Ašarų pakriūta - tikras vargas; graudulys: Kai reikia skirtis, ašarų pakriūta.

3. Kruvinomis ašaromis - 1. labai graudžiai (verkti): Kruvinomis ašaromis tave apverksiu, o jau sulaikyt nesulaikysiu. 2. labai (maldauti): Kruvinomis ašaromis žmogus atėjęs verkia, prašo.

4. Paskutinės ašaros - tikra bėda: Paskutinės ašaros šitie pinigai.

5. Sausomis ašaromis - nenuoširdžiai (verkti): Apsiverkė sausom ašarom, kaip marti, anytą laidodama.

6. Vienos ašaros - labai mažai; labai menkas: Jos dar duoda pieno? - Vienos ašaros.

7. Ašaros bėga - darosi gaila: Juk kasdien matai, koks tas jų laukelis atrodo. Ašaros bėga pasižiūrėjus.

8. Ašaras gerti - nuolat barti, uiti: Jis mano ašaras geria.

9. Ašaros gurina pentis - labai graudžiai verkia: Našlelė taip gailiai verikia, net ašaros pentis gurina.

10. (kieno) ašaros nubraukti - paguosti: Blizgučiams, papuošalams nesigaili pinigų, o mamaitės ašaroms nubraukti - nėra.

11. Ašaromis plaukti (plūsti) - dažnai verkti, būti nelaimingam: Koks dabar tos pačios gyvenimas, lyg nematome: ašaromis plaukia nabagė.

12. Ašarų prisigerti - privirkdyti, kamuoti.

13. Ašaras ryti - vos neverkti: O aš, prisiglaudusi prie aukštos namų sienos, tyliai rijau ašaras, niekieno nematomas, karčias ilgėjimosi ir nusiminimo ašaras.

14. Ašaromis springti - vos susilaikyti neverkus: Nuleidęs nuo molo žėmėn kojas, pats springsta ašaromis.

15. (kieno) ašaromis springti - nesisekti gyventi, padarius ką bloga: Springsta ir anas mano ašarom.

16. Ašaras šluostyti - guosti: Yra kuo pavargėliams ašaras šluostyti.

17. Į ašaras leistis (pulti) - pravirkti: Toks mažvaikis - biskį kas, ir jau į ašaras leidžias.

18. Prie ašarų - pasirengęs verkti: Kam verži nuo vaiko lėlę, ar nematai, kad jau prie ašarų.

19. Su pusantros ašatos - proverksmiais: Atėjo mergiotė su pusantros ašaros.Ašara angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai