Auksas frazeologizmai

1. Aukso akį įdėti - į mokslus išleisti: Aš tau aukso akį įdėjau.

2. Aukso atsvaru - labai brangu: Aptiekoj viskas aukso atsvaru.

3. Aukso dienos (dugnas) - geras, lengvas gyvenimas: Dabar jos aukso dienos - marti darbus padirba, o pati tik važinėja.

4. Aukso kalnas - labai daug gėrybių: Aš nesiūsiu, galite aukso kalną man supilti, ir tai nesiūsiu.

5. Aukso kalnai - geras, lengvas gyvenimas: Na žinai, Viliau, man niekas aukso kalnų nežadėjo.

6. Aukso kiaulė - turtuolis: Žmogus nevala, anot jo, tai esąs tiesiog kiaulė, pasmirdėlis - paršas, goslius - tai kuilys, besarmatis - kiaulakys, didžiaturtis - aukso kiaulė.

7. Aukso maišas - turtingas menkysta: Jis yra kvailas, nuodobus vyras, aukso maišas.

8. Aukso nagai - 1. geras darbininkas (amatininkas), daug uždirbantis: Aukso nagai, velnio gerklė. 2. nagingas žmogus: Tokios dovanos tūkstančiais neapmokamos, - aukso nagelių darbelis.

9. Aukso obuolys - daug pelno duodantis: Tėvas, gerai jau įkaušęs, šūkavo, sklaidėsi, girdamas savo žemę - aukso obuolį.

10. Aukso obuolį rodyti - labai vilioti, kviesti: Kad kas aukso obuolį rodytų, nebegrįžtų į sodą kiaulių šerti.

11. Aukso ožys - turtuolis: Ne ant aukso ožio užsisėdai, už neturtingo būro išėjai.

12. Aukso ožką rodyti - ką gera siūlyti: Nieko nevalgysiu, gali aukso ožką rodyti.

13. Aukso rankos - geras darbininkas: Buvęs darbštus, greitas, klusnus... Ką imdavai, tą padarydavai... Aukso rankos buvusios...

14. Auksas sidabras - labai gera: Neišpasakyta linksmybė - auksas sidabras gyventi.

15. Aukso širdis - didelis gerumas: Kad ne šviesioji panelė ir ne mūsiškio grafo aukso širdis, tektų Kaziukui gerai pavargti.

16. Aukso vidury - suderinimas priešingų dalykų: Šiandien laikykimės aukso vidurio, kovodami su augalų kenkėjais: derinkime ir biologines, ir chemines priemones.

17. Baltasis auksas - medvilnė: Sudaniečiai uagino tik baltąjį auksą - medvilnę.

18. Juodasis auksas - 1. nafta: Geologai galvojo apie naftą, pramoninius juodojo aukso telkinius Lietuvoje. 2. durpės: Būtume niekam verti, jei nepaimtime iš žemės juodojo aukso - durpių, kurios mums krauna turtus.

19. Minkštasis auksas - kailiai: Ne veltui Sibiro kailiai vadinami mikštuoju auksu.

20. Rudasis auksas - durpės: Kadaise čia buvo durpynas, žmonės kasė rudąjį auksą.

21. Žaliasis auksas - miškai: Miškininkai - žaliojo aukso sanitarai.

22. Aukse maudytis - turėti daug pinigų: Vieni maudos aukse, turte, vyne, o kiti ašarose ir kraujuose.

23. Auksu žerėti - būti labai turtingam: Anas nors auksu žėrės, aš už jo dukterės neduosiu.

24. Už auksą sunkesnis - turtingas: Elgeta, sako, buvo, o šiandien pasverk tu jį: sunkesnis už auksą.Auksas angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia Ekiu?
Sekite mus