lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Badas frazeologizmai

1. Bado amatas - prastas, nepelningas darbas.

2. Bado gegužė - apie įkyrų žmogų: Nelįsk kitiems į akis kaip bado gegužė.

3. Bado iltys šviečia - striuka su maistu: Čia bado iltys švietė pavasarį.

4. Bado pašalys - sunkiai įperkamas: Pas Brazdeikį bado pašalys (iš jo perkama tada, kai būtinai reikia, nes labai brangiai ima).

5. Bado paukštis - niekos neturintis, niekaip neprasugyvenantis: Neduok ponedie tokį bado paukštį, vargs visą amžių.

6. Prie bado sieto buvęs - apie godžiai valgantį: Arbatą išrijo, baronkėles susprogo... Prie bado sieto, rodos, buvęs tas Šiupinis.

7. Bado vaikis - prastas darbininkas.

8. Baltasis badas - žiemos laikas, kai miško gyvūnai negali rasti maisto: Žvėrelius reikia gelbėti nuo baltojo bado.

9. Badus atgauti (atkulti) - 1. prasigyventi, nekęsti alkio: Ir jie jau šiemet badus atkuls, tokią kiaulę pavertę. 2. užvalgyti: Prieina didelį sodą, apsidžiaugia, kad nors badus atgaus.

10. Badus išvaryti (išvyti) - gerai prisivalgyti: Kaip prisėdo prie stalo, visus badus išvarė.

11. Badas laužia geležį - reikalas verčia ir nenorimą darbą dirbti: Žolės čia, žinoma, nėra. Bet badas geležį laužia. Ir kremta gyvuliai šilus.

12. Badą maišyti - neturėti pakankamai pavalgyti: Veikt nenori, tai ir maišo badą.

13. Badais nueiti - nuskursti: Pabūk dyka (nedirbk), tai tuoj nueisi badais.

14. Badą (badus) nustumti (nuvyti) - užvalgyti: Na ką, badą jau nuvijai, kad nebevalgai?

15. Iš badų parėjęs - apie godžiai valgantį: Ar iš badų parėjęs, kad tuoj duonos griebi?Badas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai