lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Bala frazeologizmai

1. Bala bėdos - nesunku, pakenčiama: Man tik bala bėdos gauti žmonių prie darbo.

2. Balos lepšis - ištižėlis: Lepši balos, ko nesuvaldai arklio!

3. Atdaros balos - labai daug: Atdaras balas suverpusi linų.

4. Gyva bala - daugybė: Labai tai nėra, o tu reikalų gyva bala.

5. Kurioj baloj - kur (reiškiant nepasitenkinimą): Kurioj baloj taip ilgai užtrukai?

6. Palaida bala - 1. netvarka: O kaip nepadūksi, tokią palaidą balą matydamas. 2. kas netvarkingas: Mano kaimynas tai toks palaida bala.

7. Kad tave bala - sakoma išsigandus, nustebus: Žiū, kad tave bala, kaip išsigandau.

8. Kad ir bala degtų - jokiu būdu: Nuo tosyk aš užsižadėjau pas juos neiti, kad ir bala degtų.

9. Eik balų deginti - sakoma, varant šalin: Eik tu balų degint, nekvaršink mano biednos galvos!

10. Bala nedega - neskubu: Nevažiuosim - bala nedega.

11. Bala nematė (nematę) tiek to: Nė Barbikė neateina, o prisižadėjo... Bala jos nematė.

12. Bala žino - nežinia: Bala žino, iš kur tokia neskalsa jo pinigams buvo.

13. Į balą - be reikalo (išleisti): Tik neišleisk, vaikeli, be reikalo nemėtyk į balą. Dabar pinigų nelengva padaryti.

14. Iš balos - 1. lengvai (gauti): Trisdešimt litų ne iš balos paimta. 2. nežinia iš kur (stebintis): Iš balos čia tiek tų musių!

15. Kaip balos - daugybė: Žiemą tai nebuvo kiaušinių, o dar tai kaip balos.

16. Kaip į balą - tuščiai, veltui (išleisti): Nepasitaręs nusipirko arklį, išmetė pinigus kaip į balą.Bala angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai