Boba frazeologizmai

1. Bobų kalba - plepalai, paskalos: Bobų kalba! - Na, na. Kad tik neįvyktų.

2. Bobos (bobų) kąsniai - didelės snaigės: Tik tu pažiūrėk per langą: bobos kąsniais sniegti.

3. Ant bobų liežuvių pasikabinti - būti apkalbėtam: Marė Karalikė mokėjo nepasikabinti ant bobų liežuvių.

4. Še tau boba pyrago - sakoma nustebus: Še tau boba pyrago... O juk nesunku būtų ir pačiam susiprasti.

5. Bobos plauku gyventi - klausyti žmonos: Geri vyrukai, kol bobos plauku gyvena.

6. Į bobos sijoną įsikibęs - klauso žmonos: Toks tai ne vyras, kuris yra įsikibęs į bobos sijoną.

7. Bobų vasara - 1. rudens giedrios dienos: Užstojo ramios, šiltos bobų vasaros dienos. 2. senatvė: Ką jūs čia! - užraudusi, tačiau patenkinta atsikalbinėdavo Monika. - Jau man bobų vasara.

8. Penkios bobos ir Tamošius - apie prastą kermošių, turgų: Et, koks ten jau kermošius - penkios bobos ir Tamošius.

9. Boba lopo šturmui kelnes - sakoma, pritilus audrai: Šturmas jau sugavo savo bobą. Dabar ji jam kelnes lopo, - sako Gaubys.

10. Boba neturėjo bėdos - sakoma, įsigijus daiktą, kuris teikia daug nenumatytų rūpesčių.

11. O mudu boba važiuokim - sakoma, nekreipiant į ką dėmesio: Potam nusispioviau: „Kas šaukė, tešaukie, o mudu boba važiuokim.“ Ant zlasties paišysiu, rašysiu, kiek beišgalėsiu.Boba angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia rachitas?
Sekite mus