lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Čiupra frazeologizmai

1. Čiuprą įduoti į darbą - būti mušamam: Vaikai įdavė čiuprą į darbą.

2. Į čiuprą įsivelti - imti mušti: Nelauk, kol įsivelsiu į čiuprą.

3. Už čiuprų - apie besimušančius: Nagi ir peštukai, tegu juos bala! Tik suleisk abudu, tuoj už čiuprų!

4. Už čiupros vadžioti - primesti savo valią, varinėti: Atiduok viską, paskui vaikas bevadžios mus už čiupros!