Čvikas frazeologizmai

1. Čviko duoti - barti, koneveikti: Kad daviau čviko, tai kaip iš pirties raudonas išėjo.

2. Čviką išakėti - prilupti: Už tai jam gerai čviką išakėjo.

Ar žinai ką reiškia lazeris?
Sekite mus