lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Daiktas frazeologizmai

1. Aiškus daiktas - žinoma, savaime suprantama: Aiškus daiktas, jog negerai, kad taip padarei.

2. Baisus daiktas - 1. sakoma, pabrėžiant ką: O jie niaujasi per mielas dienas, baisus daiktas! 2. labai daug (stebintis): Žmonių - baisus daiktas!

3. Blogas daiktas - nenaudėlis: Ale ot užsispyrimas blogo daikto: netūpė ant kiaušinių, ale užlipė savo vieton (apie vištą).

4. [ne] didelis [čia] daiktas - nesvarbu: Didelis čia daiktas, kad keletą minučių pavėlavau šį rytą į darbą.

5. Didelio [čią] daikto - nesvarbu: Didelio čia daikto, kad į žandą cvaktelėjo!

6. Durnas daiktas - neišmenėlis: Durnam daiktui ir šuva drigantas.

7. Geru daiktu - gerai: Kriukis yra geru daiktu: pasiremsi, šunį atsiginsi.

8. Jaunas daiktas - jaunuolis: Jaunam daiktui, žinai, noris pašokt.

9. Kvailas daiktas - kvailys: Su kvailu daiktu tiek tegausi.

10. Koks čia daiktas - nesvarbu: Koks čia daiktas, kad išsidilginsit.

11. Mažiausias daiktas - vikas, bet kas: Jis mažiausią daiktą pats pasidaro.

12. Menkas daiktas - menkniekis: Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro.

13. Negirdėtas daiktas - neįtikima: Negirdėtas daiktas, kad jis būtų apsivogęs.

14. Imk savo penkis daiktus - sakoma išvarant: Imk savo penkis daiktus ir drožk, kur patinka.

15. Senas daiktas - senis: Seni daiktai, o nori, kad būt sveiki.

16. Vienas daiktas džiaugias kitas verkia - apie nelygiai užmėžtą lauką.

17. Į daiktą - kartu, krūvon: Susiūsi visus tris į daiktą.

18. Iš daikto - 1. kartu: Pieną melžia iš daikto į vieną milžtuvę. 2. vieningai: Jie visi iš daikto kaip skruzdėlės.

19. Nuo [vieno] daikto - 1. iš eilės: Nuo daikto imk, neskyriok. 2. be perstojimo, nuolatos: Eina ir eina žmonės nuo daikto, neduoda ramybės.

20. Daiktas nuo daikto - iš eilės: Mano rasoda gera: daiktas nuo daikto sudygus.

21. Prie daikto - 1. vienoje vietoje, drauge: Tik gyvenk ir norėk - visas laukas prie daikto. 2. vienu kartu: Kai viską pasiūsi, tai prie daikto užmokėsiu.

22. Ne daiktas - 1. blogai: Tai jau ne daiktas bites laikyti, kur nuolačiai reikia vaikščioti. 2. nesvarbu: Ne daiktas, kad felčėrius, o gydo už daktarą geriau.Daiktas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai