lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Duona frazeologizmai

1. Duonos dergėtuvas - ne darbininkas, dykaduonis: Iš tokio vaiko tik duonos dergėtuvas - nei piemuo, nei bernas!

2. Duonos kąsnis - pragyvenimas: Žmogus nusidirbęs pasensti, nebėra sveikatos nė galios, turi jauniesiems užsileisti, amžiaus galo sulaukęs, ir nebeturi duonos kąsnio...

3. Duonos kąsnio nematyti - badauti: Pati, rodos, duonos kąsnio nemato, iš kur bus vaikai stambūs!

4. Juodos duonos plutą graužti - prastai gyventi.

5. Duona putra - materialinės gėrybės, valgymas: Duonos putros pertekusi, berods. O meilės davė man vyras?

6. Duonos riekimas - šeimininkavimas: Duonos riekimo tėvas dar neužleidžia sūnui.

7. Balta duona - lengvas gyvenimas: Jeigu tu kvaila neprigaus piniguos, su dievu bus baltai duonai...

8. Gatavą duoną turėti - sėdėti kalėjime: Per tokius prietelius jau kelias kratas perleidau, tik, jų nelaimė, nieko nerado, o kad būtų jiems pavykę, būčiau jau gatavą duoną beturįs.

9. Gerą duoną valgyti - gerai gyventi: Ne tik kunigas, bet ir advokatas, rejentas, taip sakant, gerą duoną valgo.

10. Gryna duona - geras gyvenimas: Gryna duona uodegą drasko.

11. Juodą duoną valgyti - prastai maitintis: Mes patys, juodą duoną valgydami, neturime iš ko jums pyrago iškepti.

12. Kasdieninė duona - pragyvenimas: Vargo žmogus neturi kada atsikvėpti, rūpindamasis kasdienine duona.

13. Karti duona - sunkus gyvenimas: O, rasit, kitą pačią parsives, pas pamotę karti duona.

14. Lengva duona - geras gyvenimas: O kad ir neužmirš, spiaute jis vis tiek spaisu į visa, lietuviška, kas būriška, kaip tatai daro vien tie, kurie ėjo lengvesnės duonos ieškotis.

15. Minkšta duona - visur siuntinėjamas, varinėjamas žmogus.

16. Sunki duona - blogas gyvenimas: O sunki duona prie marčios, per gerklę lenda. Kam senas reikalingas?

17. Šilta duona pripenėti - išlepinti: Tai mano sūnus neitkęs, šilta duona pripenėjęs tokį nemeigėlį.

18. Valdiškos duonos paragauti - sedėti kalėjime: Greičiausiai būsiu tardomas, ir viskas išeis į aikštę, manau, kad teks ir valdiškos duonnelės paragauti.

19. Duoną atimti - konkuruoti: Tik tu su šitais graikais nesusidėk: jie tik duoną iš mūsų atima.

20. Duona mesti - gera daryti: Aš į jį metu duona, o jis į mane akmeniu.

21. Duoną traukti iš burnos - atimti uždarbį: Jiems, tikriems elgetoms, duoną iš burnos traukia.

22. Duona užtrūko - neteko pragyvenimo šaltinio: Nabagei Martynienei užtrūko duonelė...

23. Duoną valgyti - pragyventi: Iš siuvinėjimo duonos nevalgysi.Duona angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai