lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Durys frazeologizmai

1. Durys atviros - leidžia įeiti: Rajauskui durys atviros į klebonijas, užeina jis pasikalbėti ir pas daktarą, aptiekorių.

2. Durys ne [už] sidaro - be pertraukos vaikščioja, nuolat ateina, lankosi: Buroko trobos durys dabar nesidarė, kasdien pervažiuodavo po keleta piršlių.

3. Duris [pa] rodyti - išvaryti: Kaip man ateiti, kad man durys rodomos.

4. Durys uždarytos - nepriima, neįsileidžia: Girdėjau, kad, kartą kalėjime buvus, durys visur uždarytos.

5. Duris varstyti - dažnai lankytis: Duris liuob varstys.

6. Į atdaras duris veržtis - kalbėti apie visiems žinomus dalykus: Vietomis pasikalbėjimas staiga pasidarydavo mažiau įdomus, nes jo dalyviai imdavo labai ryžtingai veržtis... Į atdaras duris ir atradinėti seniai atrastas amerikas.

7. Į duris [belstis] - būti čia pat: Vargas į duris, meilė pro langą.

8. Ligi durų - greit užmirštamas, menkas: Jo prižadas tik lig durų.

9. Prie uždarų durų - neviešas: Dabar jau, manau, teismas bus prie uždarų durų.

10. Už durų - čia pat: Įžegnojimai už durų, reikia skubėti siūti.Durys angliškai, latviškai, lenkiškai