lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Dūšia frazeologizmai

1. Dūšia kakle - sakoma pavargus: Taip pavargau, kad jau kakle dūšia.

2. Nė gyvos dūšios - visai nieko: Gryna gryčia - nė gyvos dūšios.

3. Viena dūšia - apie labai sutariančius: Su valdininkais buvo jis viena dūšia, viena širdis.

4. Dūšia išpuolė - išsigando: Kai ji suserga, tai mano ir dūšia išpuola.

5. Dūšias išsinešti - išlikti gyviems, išsigelbėti: Kad keik, tai būtų ir dūšių neišsinešę.

6. Dūšią išvaryti - nualsinti: Muzikantai, eikit užkąsti, paskui prasnausti, be perstojo grieždami, ir dūšią išvarysit šokėjams...

7. Ant tuščios dūšios - nevalgius: Išgerk trūkžolių ant tuščios dūšios, ir pereis liga.

8. Po dūšios - patinkamas: Nors visos mylėjo ir apie mane šokinėjo, nė vienos po dūšios neradau.

9. Prie dūšios - visai (neturėti): Ponas Puodžiūnai, kaimyne gerasis, nors papiauk - lito prie dūšios neturiu.

10. Su dūšia - geras, gailestingas: Naujokas buvo žmogus su dūšia.

11. Su dūšia ir kūnu - visiškai: Vaikeli, neimk čiaupynės mergos, prapulsi su dūšia ir kūnu.

12. Kaip dūšioje - šilta, malonu: Šitokiuo rūbu kad apsivelki, tai kaip dūšioj.

13. Kaip dūšia be daikto (vietos) - apie besitrainiojantį, neturintį kur pasidėti: Tąsos be darbo, kaip dūšia be daikto.Dūšia angliškai, latviškai