lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Dvasia frazeologizmai

1. Dvasios elgeta - menkysta: Prislėgtų tuščiai praleistas laikas ir pasijustum niekam nereikalingas, dvasios elgeta, ir tiek.

2. Dvasios tėvas - kunigas.

3. Pikta dvasia - velnias: Per griaustinį pikta dvasia, by kokiais pavidalais pasivertusi, prie žmogaus lenda.

4. Šventa dvasia - nevalgęs: O, žinote, sako, tas jų amerikonas tai brudo užėstas nabagas buvo pas brolį, šventa dvasia gyveno.

5. Šventą dvasią įkvėpti - įprotinti: Vis tik dievas turėjo išklausyti, nors tiems prancūzams dvasią šventą įkvėpti, kad eitų lenkams pagelbėti.

6. Dvasia apgeso - priduso (sunkiai dirbant): Arklių neduoda žabarams parvežti, kol savimi parvelki, dvasia apgęsta...

7. Dvasią (dvasias) gaudyti - vos kvėpuoti (sergant): Ligonis vos kvėpavo - dvasią tik gaudė.

8. Dvasios pasiklausant - smarkiai (mušti): Kad duočiau, kad duočiau tai bezliepyčiai, dvasios pasiklaudydama!

9. Dvasia (dvasioje) pulti - nusiminti: Bet jis, kaip kitados Bruklino Gelbėjimo armijoje, kareivių verbavime, nepuolė visa dvasia, dirbo išsivilkęs iš švarko.

10. Dvasią užimti (užtraukti) - pritrūkti kvapo: Bebėgdamas taip apdusau, kad dvasią užėmė.

11. Be dvasios - skubiai, uždusus (atbėgti): Perlėkė be dvasios ant arklio ir vėl iškabaldavo.

12. Į šventą dvasią atvirsti - susiprasti: Ačiū dievui, nors sykį ir tetušis atvirto į dvasią šventą.

13. Į dvasią eiti - pradėti suprasti: Žinai, jau einu į dvasią.

14. Prie dvasios - geras, sąžiningas: Dar, mat, prie dvasios žmogus, kad radęs pinigus grąžino.

15. Su dvasia - apygeris: Miežiai dar su dvasia.

16. Nė [gyvos] dvasios - visiškai (nėra): Praėjusią naktį pelės nė dvasios nebuvo.

17. Kaip be dvasios - skystas, prėskas: Išvirė bulbynė kaip be dvasios.

18. Kaip dvasia be vietos - apie neturintį kur pasidėti: Vaikščioja kaip dvasia be vietos.Dvasia angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai