lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Gaidys frazeologizmai

1. Gaidžio amžius - senatvė: Gaidžio amžius, kur tu vaikščiosi per naktis.

2. Gaidžio amžiaus neturėti - būti jaunam, nepatyrusiam: Matot pačios, gaidžio amžio dar neturit.

3. Gaidžio ašarą; gaidžiui kelnes - labai nedaug: Tai įsipylė arbatos - gaidžio ašarą. Gaidžiui kelnes suverpė.

4. Gaidžio kraujas (pienas) - mutinys: Aš jum duosiu, vaikeliai, gaidžio kraujo.

5. Per gaidžio žingsnį - apie vos žymų dienos pailgėjimą: Jau diena yra, man rodos, per gaidžio žingsnį ilgesnė.

6. Pirmieji gaidžiai - labai anksti: Ir dažnai su pirmaisiais gaidžiais grįždavo namo.

7. Raudonas gaidys - gaisras (padegant): Jie turi mokslą, mes turime stiprias rankas ir kietus kumščius; o jeigu reiks, tai ir raudonąjį gaidį patupdyt ant stogo... Žūta būta!

8. Gaidžiai gieda - 1. vėlus laikas: Tikrai, mama, nes jau gaidžiai gieda... Klius čia mums visiems, o labiausiai tau, Joneli! 2. apie supleišėjusias blauzdas: Sakiau - nebraidyk po rūdynus, tai va ir gieda gaidžiukai.

9. Gaidį pavežioti po pusnį - greit pavargti.

10. Pro gaidį - labai anksti: Jis Martynui liepė atsikelti pro gaidį.

11. Su gaidžiais - paryčiais, anksti: Pusiaunaktis, kaipgi aš ištversiu nemiegojusi; rytoj vėl su gaidžiais kelkis!

12. Nė už gaidį - visai (neturėti sveikatos): Nuo jaunų dienų aš koliekas, sveikatos nebeturiu nė už gaidį.

13. Kaip gaidys - 1. apie drąsų: Drąsus kaip gaidys ant savo mėšlyno. 2. apie silpną: Liežuvio neapverčia, ale koks dar: drąsa kaip ožio, jėga kaip gaidžio.

14. Kaip gaidžio skerstuvės - apie menką puotą: Ot buvo vestuvės, kaip gaidžio skerstuvės.

15. Kaip gaidžių nukapotas - apie nuvargusį, nusiminusį: Dzidor, sakyk ko tu taip nosį nuleidęs?.. Kaip tik gaidžių nukapotas...Gaidys angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai