lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Gandras frazeologizmai

1. Gandro kepiai - didelės snaigės: Pradėjo sniegas bobos kąsniais kristi, tai bus bene gandro kepiai, kaip mūsų tėvai sakyt liubėjo.

2. Gandro pėdelės - tokia žolė: O išstypusios karpytlapės gandro pėdelės išdidžiai ganė pačiame paupyje vandeny braidančias mėlynakes neužmiršuoles.

3. Gandrai atlėkė - gimdė: Tik pamanyk: pas Simutienę neseniai gandrai atlėkė.

4. Gandras atnešė - gimė: Vaikelį krikštys. Gandras neseniai atnešė.

5. Su gandrais keltis (lėkti) - puikuotis: Nesikelk su gandrais - su varnomis nukrisi.Gandras angliškai, latviškai, lenkiškai