Glėbys frazeologizmai

1. Visas glėbys - stambus: Čia mergos visas glėbys.

2. Visu glėbiu - mielai, noriai: Jis ją imtų visu glėbiu, kad ji už jo eitų.

3. Glėbiais eiti - sektis: Kol liauni, kol jauni, tai jiems darbas eina glėbiais.

4. Glėbiu nešina - apie merginą su vaiku: Duktė, dar mergaitė, parėjo namo glėbiu nešina.

5. Glėbyje panešamas - mažas menkas: Pažiūrėkite, koks mūsų lauželis, glėby panešamas.

6. Į glėbį grobstyti - smarkiai gaudyti, vilioti: Taip gaudo jaunuomenę, grobsto į glėbį, šelpia, globoja.

7. Į glėbį pačiupti - pavergti: Jei per karą auksas suplaukė į Ameriką, tai tas nereiškia, kad Amerika tuoj pačiups į glėbį visą pasaulį!Glėbys angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia Gėjus?
Sekite mus