Gyvybė frazeologizmai

1. Gyvybės siūlas trūksta - artėja mirtis: Senelis pats gydytojas, numanęs, kad jo gyvybės siūlas baigia trūkti, traukia mane į save.

2. Gyvybės atsiklausiant - sunkiai, prisiverčiant: Kojos neremia, galva svaigsta, širdis alpsta, bet skurdas ir vargas prispyrę prašo - ir, gyvybės atsiklausus, reikia keltis iš lovos, reikia sukąsti dantis.

3. Gyvybę dėti - žūti: Didieji pešas, mažieji tur gyvybes dėt.

4. Gyvybę išnešti - išsigelbėti: Atmovė keturi vyrai, vos gyvybę išnešė.

5. Gyvybę palydėti - žūti: Nemaža kareivių bekrykštaudami savo gyvybę palydėjo.Gyvybė angliškai, latviškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia Šansonjė?
Sekite mus