lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Juodas frazeologizmai

1. Juodas baltas - bet kas: Vabzdžiai čiulpė ir siurbė juoda balta.

2. Juoda balta neatskirsi - būti naiviam: Šneka - tartum juoda balta neatskirtų, o pats tik sekioja, tik uosto...

3. Juodo [ir] balto matyti - visko išgyventi: Metai su viršum, kai bastomės po Ameriką, kaip sakoma, juodos ir baltos, šiltos ir šaltos matėme.

4. Juodai mėlynas - apie labai išsigandusį: Parsileido namo juodai mėlyna.

5. Juodas ant balto - raštiškai; aiškiai: Aš turiu juodą ant balto, iš Amerikos,- šokosi Jonienė:- teskaito, parodysiu, kad mano visa žemė... Dovanota...

6. Ir prie juodo ir prie balto - visaip: Žmonės kaip žmonės - visaip pripratę, ir prie juodos ir prie baltos...

7. Net juoda - labai daug: O tų gondolų - net juoda.Juodas angliškai, lenkiškai, sinonimai