lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Juokas frazeologizmai

1. Juoko darbas - labai lengva: Suknelę sukirpt tai tik juoko darbas.

2. Juokų giesmė - nerimtas dalykas: Čia tiktai juokų giesmė.

3. Juokas juoku - sakoma, pereinant prie rimtos kalbos: Juokas juoku, o tam jau ir susidėjo visa galvon.

4. Juokų kauliuką rasti - kutenant prajuokinti: Rizena kaip juokų kauliuką radęs.

5. Juokų maišas - juokdarys: Iš jo visas juokų maišas.

6. Maži (menki, šalti) juokai - pavojingas, rimtas dalykas: Maži juokai žaistis su ugnimi.

7. Vieni juokai - labai mažai: Dirbi pluši kiaurą dieną, o to darbo vieni juokai.

8. Juoką braukti - 1. džiaugtis: Kiek sūdžios sugėrė, gatavais ištraukė, ne penki man bestovi... Bet galiu juoką braukti, viršų gavau! 2. pašiepti : Juoką braukia iš mergos, o ta nesupranta.

9. Juoko dėtas; juoką dėjęs - tyčiomis: Juoko dėtas imčiau ir pasakyčiau.

10. Juoką išmanyti (pažinti) - būti suaugusiam, mokėti flirtuoti: Mikė aštuntus eina, Julė šešiolika į sekmines baigia jau, broleli, gerai juoką išmano, tik dirbti darbo negali nė vienas.

11. Juokus traukti - pašiepti: Juokus trauki iš manęs, senės: kam tau tos žolikės.

12. Ant juoko dėti (kelti, laikyti) - tyčiotis: Ką čia save dedi ant juoko su tais niekais!

13. Ant juoko nuleisti - nekreipti dėmesio: Ant juoko nuleidau viską.

14. Ne ant juoko - geras, gražus: Nuo užmetimo penėti šešius maišus miežių sušersi, turėsi paršus ne ant juoko.

15. Juokas po juoko - rimtai kalbant, tikrai: Juokas po juoko, vieną sykį bus kiverzai (teks mirti).

16. Ne juokais - smarkiai, rimtai: Saulelė ima šildyti ne juokais.Juokas angliškai, lenkiškai, sinonimai