lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Kaklas frazeologizmai

1. Visu kaklu - labai garsiai: Klykia visu kaklu.

2. Kaklą graužti - jausti rūpestį: Jei niekas kaklo negraužia, tai žmogus neramybę jaučia.

3. Kaklą ištiesti - susidomėjus klausyti: Daugelis net kaklus ištiesė ir išsižiojo, kad nepraleistų nė vieno žodžio.

4. Kaklais joti - priekaištauti: Kai pradedi, tai ir joji visų kaklais.

5. Kaklą lenkti - varginti: Bėda bėdą varo, o trečia kaklą lenkia.

6. Kaklas nė[pa]kelia - yra labai daug (skolų): Visus pinigus ir dvarus buvo jau praleidęs, skolų kaklas nebekėlė.

7. Kakle stotis - labai įkyrėti: Man tos kiaulės per dieną kakle stojas.

8. Ant (kieno) kaklo - kieno nenaudai (dirbti): Anas čia ant mano kaklo dirba.

9. Ant kaklo gulėti - išnaudoti: Dar ligšiol nesam nė vienam ant kaklo gulėję.

10. Ant kaklo joti - varginti (nesipriešinant varginamam): Jam ir vaikai ant kaklo joja.

11. Ant kaklo kartis - kibti, lįsti: Ką darysi, matyt, mano jau toks likimas, kad gražuolės pačios kariasi man ant kaklo...

12. Ant kaklo lipti - varginti: Vienąsyk apsileisk, kitąkart vėl - tai ir lips visi ant kaklo!

13. Ant kaklo pulti (užsikabinti) - kibti (reiškiant simpatiją): Švypt mirkt [bernas], mergos pagatavos ant kaklo pulti.

14. Į kaklą mesti (pilti) - gerti: Turgaus dieną žmonės meta į kaklą.

15. Iki kaklo - 1. užtektinai: Aš duona, mėsa ir pienu apsirūpinus va iki kaklo. 2. labai daug: O kai tik darbo iki kaklo, meisteris būtinai suranda man kokį žaislą.

16. Iš kaklo - tiek tik gali, labai (girtis): O anas girias iš kaklo.

17. Palei kaklą - užtektinai: Duonos palei kaklą.

18. Prie gyvo kaklo - 1. iš visų jėgų, labai: Išleidus svečius, tuoj užsipuolė: ginuosi prie gyvo kaklo - nežinau, nemačiau. 2. visai: Prie gyvo kaklo su uksusu nenoriu košenos.Kaklas angliškai, latviškai, sinonimai