lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Kalnas frazeologizmai

1. Kalnus griauti - apkalbėti: Ana dabar ant tavęs kalnus griauna.

2. Kalnus nuversti - daug nuveikti: Kiekvienas nuo seniai turėjęs visokių sumanymų, kad kiekvienas (su svetimais pinigais) čia kalnus nuverstų.

3. Kalnus statyti - perdėti: Dėl vieno žodžio kokio nors tuojau pradedi kalnus statyti.

4. Kalnu stovėti - slėgti, varginti: Žmonių aimanos, taip sakant, kalnu stovi ir visus slegia, smaugia.

5. Kalnus versti - apkalbėti: Vienas ant antro kalnus verčia.

6. Ne už kalnų - 1. netoli (laiko atžvilgiu): Nebe už kalnų ir rugiapiūtė. 2. netoli (vietos atžvilgiu): Juk Jūs gi ne už kalnų. Aš žinau...

7. Už kalnų jūrų - toli: Visi apsiprato su ta mintimi, kad už kalnų jūrų eina kruvinos milžinų rungtynės.

8. Už kalnelio rasti - lengvai gauti: Ogi ir mums, senesniems, šį tą papasakosi ir patarsi, ar tai mes už kalnelio rasime?

9. Kaip kalnas nuslinko - labai palengvėjo: Lyg kalnas nuslinko nuo manęs, kada galop ir jis pasikėlė.Kalnas angliškai, latviškai, sinonimai