lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Kaulas frazeologizmai

1. Kaulų laužymas - didelis susigrūdimas, spūstis: Prie vakarėlio durų buvo kaulų laužymas.

2. Ligi kaulo (kaulų) smegenų - labai (įkyrėti): Jiems buvo ligi kaulo smegenų įkyrėjusi ponija ir žemės badas.

3. Juodasis kaulas - prastos kilmės žmogus: Ir tu turi sūnų, kurį rengies mokyti, bet žinoki, kad ir jo dalia - juodojo kaulo dalia, chamo palikuonio dalia.

4. Liaunų (paslankių) kaulų - lankstus, vikrus: Kai iš kariuomenės pareisi, ir tu būsi liaunų kaulų.

5. Vieno kaulo - nejudrus, nerangus: Vieno kaulo, kaip vilkas.

6. Vieni kaulai - labai liesas: Iš kumelės vieni kaulai paliko.

7. Kaulą apvelti - truputį papenėti: Kai paršą skerdžia, tai sako: tik kaulą apvėlė ir paskerdė - nenupenėjo.

8. Kaulas auga pilve - apie nerangų, lėtą: Ko kėblini taip palengva, ar kaulas pilve auga?

9. Kaulus judinti - dirbti (kai sunku): Judink, seni, kaulus!

10. Kaulus laužyti - labai spraustis, kur veržiantis: Žmonės kaulus laužo prie kasos.

11. Kaulus narstyti - apkalbėti: Bėgiojo vienas pas kitą, šnibždėjos, stovinėjo pavartėse, kiemuose, priemenių duryse, prie šulinių ir narstė jaunosios Rečiūnienės kaulelius.

12. Kaulas nepanoksta kaulo - apie labai nuvargusį: Atsigulus kaulas kaulo nepanoks - taip būsi pavargęs.

13. Kaulų nesurinkti - užsimušti (nukritus): Nesiversk ant lango, pultum, tai kaulų nesurinktum!

14. Kaulus pakloti - žūti: Neskubėk, yra dar laiko pakloti kaulus.

15. Kaulus pakratyti - pašokti (senam): Stiklelį išmetę ir seniai užsimano pakratyt kaulus.

16. Kaulus pamesti - atsigulti: Kai nuvargus, tai bet kaip kaulus pametu, ir gerai.

17. Kaulus pavilkti - sunkiai paeiti: Taip pat nešei jungą visą amžių, dar kare už kažin ką kariavai, dabar kaulus vos bepaveiki ir... Tylėk.

18. Kaulus skalbti - mušti: Kartais gi taip skalbė jiems kaulelius, taip tyčiojos ir pravardžiavo, kaip nebūtų drįsęs jokis chamas.

19. Kaulai šąla - darosi baisu: Kai aš paveiziu į jo gyvenimą, man kaulai šąla.

20. Į kaulą - labai (sudžiūti, sušalti): Toks karštis per porą dienų sudegins rugius į kaulą.

21. Iki kaulų (kaulo geluonies) - labai, kiaurai (peršalti): Ar visą vakarą sėdėti urve, ar eiti ir peršalti iki kaulų?

22. Iki gyvo kaulo - labai (įkyrėti): Ir mums visa tai iki gyvo kaulo įsiėdė, ir tau, Nakuti, gal įkyrėjo.

23. Kaulai ir oda - apie labai liesą: Iš tėvo tu paveldėjęs vežimą ir palvą kuiną - kaulai ir oda.Kaulas angliškai, latviškai