Kelmas frazeologizmai

1. Kelmų laumė - vėpla: Eik, eik, laume kelmų - ir tu ką išmanai!

2. Gyvas kelmas - daug: Per dieną padirba gyvą kelmą.

3. Kuris kelmas - kas (piktai): Ar užmigai, ar kuris kelmas, kad neatsiliepi?

4. Kelmas nedegintas - niekam tikęs: Tokia jau kelmas nedegintas ta tavo žmona.

5. Kelmas patraukė - žuvo, dingo, mirė: Tik tik kelmas nepatraukė, jau buvo mirtinoji pusė.

6. Kelmai žino - nežinia: Kelmai jį žino, kur jis yra.

7. Ne iš kelmo spirtas - pakankamai gudrus, ne mulkis: Meiliai žiūri į draugą meisteris: siuvėjas ne iš kelmo spirtas, atskiria lepšę nuo baravyko.

8. Iš kelmų virsti - vešliai augti: Rugiai iš kelmų virsta.

9. Nuo paties kelmo - labai, nepaprastai: Motina ta mitri nuo paties kelmo.

10. Po kelmo (kelmais) išeiti - niekais virsti: Buvo išėjęs dvaras po kelmo, ponas nė paėsti nebeturėjo ko.

11. Po kelmu nueiti - išnykti: Šalta yra. Bitės nuesi po kelmu.

12. Kaip iš kelmo išrietėjęs - apie neišmanėlį: Nieko nežino, kaip iš kelmo išrietėjęs būtumei.Kelmas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia Madona?
Sekite mus