Košė frazeologizmai

1. Beržinė košė - mušimas baudžiant: Ar tik nereiks jums, vaikai, beržinės košėš, kad nerimstat.

2. Beržinės (dilginės) košės paragauti - būti muštam: Dar reik tau beržinės košėš paragauti.

3. Karšta košė - karštuolis: Ė, tas mūsų Jurgis karšta košė.

4. Tos košės priės - pribus užtektinai kokioje padėtyje: Galėtumei dar neženytis - priėsi tos košės.

5. Košės išsivirti - pasidaryti nemalonumų: Mano pats plepėjo kaip piemuo: mano dirba arielka, mano varyta... Taip beplepėdamas ir išsivirė košės.

6. Košę išvirti - pridaryti nemalonumų: Ar ne bepigu, kad tu gali nugalėti tokią košę išviręs.

7. Nė košės nekanda - labai senas, silpnas: Jau anys nė košės nekanda.

8. Košės nenešioti - nepasakoti savo šeimos nemalonumų: Jis nenešioja kitur košės.

9. Košės nevirs (iš ko) - neturės naudos: Sąžinė! Iš sąžinės košės nevirsi!

10. Košės primakaluoti - niekus šnekant, užsitraukti bėdą: Primakalavo košės, dabar tegul pati ir ėda.

11. Košės privirti - pridaryti nemalonumų: Privirė košės, dabar bijo ana ir nosį į miestą iškišti.

12. Ne vakar košės šertas - suaugęs, viską suprantantis: Žinom mes ano gerumą - ne vakar koše teesam šerti.

13. Košė užvirė - pasidarė maišatis: Dabar jau tikra košė užvirė.

14. Ne vakar košę valgė pirštu - suaugęs, ne vaikas: Tu, širdele, man nesakyk, aš ne vakar pirštu košę valgiau.

15. Košė verda - liežuvaujama: Kasmet panaši košė verda, o vakaras visuomet nusisekęs.

16. Į košę įbristi (įsipainioti) - prisidaryti nemalonumų: Na, na! - sakau,- neįbriskim į kokią košę.

17. Kaip košė - bevalis: Be užsistatymo žmogus kaip košė.

18. Kaip košės - daug: Mūsų prūde tų buožgalvių kaip košės.

19. Kaip košę valgti - lengva: Man piovimas kaip košę valgyti.

20. Kaip košė verdama - apie plepį: Plepėk ir plepėk kaip košė verdama.

21. Kaip per košę - lengva (piauti): Peilis eina kaip per košę.Košė angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia rachitas?
Sekite mus