Kozeris frazeologizmai

1. Kozerį išmušti - pašalinti argumentą: Tai išmušė iš jo rankų svarbų kozerį.

2. Kozerius mušti - meilintis: Palauk, kai pasakysiu gaspadinei, kad su jos brolio dukterimi kozerius muši, tada tau bus netyčia!

Ar žinai ką reiškia sadizmas?
Sekite mus