Kumštis frazeologizmai

1. Geležinis kumštis - drausmė: Tas tai matyti, tik čia esam geležiniame kumštyje.

2. Vieną kumštį laikyti - eiti išien: Mūs sodžiaus jaunimas laiko vieną kumštį.

3. Kumštį gniaužti - badauti: Ko gavęs, vienas pats nesuvalgė ir kumšties, anot to, negraužė.

4. Kumščius pakelti - sukilti: Viršaitis į savo palivarką išsiskubino - ten darbininkai, sako, prieš jį kumščius pakėlę.

5. Kumščią parodyti - pagrasinti: Gerai jiems buvo pačios pasogą, dalį prašvilpti, o pačiai verkiant, kumščią tik parodyti.

6. Kumščią suniežėjo - parūpo smogti: Pirmą kartą jo amžiuje suniežėjo kumščia.

7. Iš kumšties paleisti - duoti laisvę: Kai tu tą savo vaiką paleisi iš kumšties, tada jis tave tvers.

8. Po kumštimi laikyti - tvirtai prižiūrėti, valdyti: Po kumštimi tokius laikyti reikia.Kumštis angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia observuoti?
Sekite mus