lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Lapas frazeologizmai

1. Naujas lapas - ko nors etapas: Tamsta aukso raidėmis pradėjai naują lapą labdarybės istorijoje!

2. Žalio lapo neregėti - visą laiką vargti: Aš pas tave visą buitį subuvau ir žalio lapo neregėjau.

3. Kaip lapas - apie nepaeinantį, nusilpusį: Pasivalgę visi kaip lapas iškrito miegoti.

4. Kaip šlapias lapas - apie kimbantį, kurio negalima atsikratyti: Ko čia dabar prikibai kaip šlapias lapas?

5. Kaip lapu (lapais) kloti - gražiai, maloniai kalbėti: Akyse kaip lapu kloja, už akių kaip šuva loja.

6. Kaip su lapais braukti - meluoti: Tu, broliuk, kaip su lapais brauki.Lapas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai