lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Laukas frazeologizmai

1. Lauko vėjas - vėjavaikis: Ateidinėjo lauko vėjas namop.

2. Lauku gyvas - apie mažai valgantį: Tu kiba tik lauku gyvas.

3. Laukais eiti - 1. namų nežiūrėti, o kad ne - laukais eitų! 2. išprotėti: Varge, kaimynas jau laukais eina.

4. Lauku gyventi - būti nevalgius, prastai valgyti: Valgyk, valgyk, kad paskui nesakytum, kad ir pas tėvus lauku gyvenai.

5. Laukais lakstyti - kvailioti: Nedaug betrūksta, kad ir tu laukais pradėtum lakstyt.

6. Laukai linksta (plyšta, skleidžiasi) - sakoma, smarkiai šaukiant, dainuojant: Kai ažgieda, tai net laukai linksta.

7. Per laukus išeiti - baigtis (atsargoms): Duona per laukus išėjo, putra kojas aunas.

8. Laukas su lauku - niekur nėra toli: Jaunam žmogui laukas su lauku - greit subėgioji.

9. Kaip visi laukai - labai platus: tavo paltas kaip visi laukai.

10. Laukas gimė laukas ir dvės - apie nepataisomą.Laukas angliškai, sinonimai