lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Lazda frazeologizmai

1. Lazdą kaulyti iš elgetos - prašyti maža turintį: Ką tu čia kauliji iš elgetos lazdą!

2. Lazdą paimti - pasirengęs mušti: Kas čia per daužymasis per naktis - ar nereiks lazdą paimt!

3. Lazdą spausti į ratus - kliudyti, trukdytis, daryti kam kliūtis: Tai kas! - sakytum nė kiek nesijaudindamas, įžūliai spaudžia lazdą meisteris į tarškančius siuvėjo ratus.

4. Ant lazdelės kretėti - būti labai silpnam: Senutės kitos jau ant lazdelės kreta tokio amžiaus, o ji dar dirba visus darbus.

5. Į lazdą įkibti - pasenti: Kai į lazdą įkibsma, nebesitvarkysma.

6. Ar lazda ar pagaliu - visaip blogai: Vis tiek, ar lazda ar pagaliu.

7. Kaip lazda braukti - panašūs: Davatkos visos kaip lazda brauktos, lygios.

8. Kaip lazda pašertas - liūdnas: Na, ko gi tu, brol, vaikščioji kaip lazda pašertas?

9. Kaip į lazdą dumia - meluoja: Raganius! - sumurmėjo Kukis.- Trailina, kaip lazdon dumia.Lazda angliškai, lenkiškai, sinonimai